söndag 20 september 2015

Gustav Fridolin och budgetarbete

I veckan har vi haft besök av Gustav Fridolin och han pratade dels om miljön och de utmaningar vi har framför oss, sen fick han frågor utav de som var samlade här på solhuset i Ljusdal. Det kom mycket skolfrågor men även många frågor som handlade om energi, säkra länder och transportörtsansvaret.

Till veckan så är det sista veckan innan alla nämnder ska ha sin budget på ram inför 2016, så för mig som sitter i utbildningsnämnden (UN) så kommer veckan att bestå att gå igenom V-Aliansens budgetförslag till minsta bokstav. Eftersom de la ett förslag till besparingar på bordet (alltså oppositionen fick se dem på sittande möte) och nästan helt utan konsekvensanalys (en av elva hade en konsekvensanalys). Här ställer vi (MP) oss kritiska till tio av elva punkter, i stort sätt för att förslaget inte är genomarbetat med siffror eller redovisade konsekvenser. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar