fredag 9 maj 2014

Valfläsk och drömmar om nya valsegrar genom en dålig plan!

Perspektivet om vad pengar är och deras värde saknas helt i en diskussion om fotbollsplan, att säga att fotbollsplanen är något som främjar många faller då våra skolor går på knäna. Barnen blir åsidosatta med enkelt valfläsk.

Jag vill att politik ska företräda den kritik och analytisk tänkande, alltså var pengarna behövs. Inte var pengarna kan användas för att stoppa en blödande politisk dröm om en ny valvinst…

På många sätt är fotbollsplanen missräkning från början till slut, de nio miljonerna kan gynna våra medborgare på bättre sätt. Jag vill se det som stöd till elever som har det svårt, öka barns möjlighet att lyckas i skolan och ska pengarna ska läggas på idrotten så välj någon nedgången gymnastikhall.

/Kristoffer

onsdag 7 maj 2014

Ekologisk succé i Ljusdal, eller....?

Kommunstyrelsen har gjort det!

Följande mål sattes upp inför år 2013: (Och läs och häpna, vilka ambitioner!) "Genom att i all verksamhet beakta de nationella och regionala miljömålen att säkerställa en god miljö för människor, djur och natur."

Inte bara för att språket är kasst utan också p.g.a detta måls överdådighet var vi i mp emot. (Hade andra mer realistiska och mätbara förslag.) Men fullmäktige gillade målet som faktiskt är en favorit i repris:)

Nu har vi i årsredovisningen fått klart besked om hur det har gått. Det sår "Klarar" bredvid en vackert grön plupp!

Imponerande minst sagt!

Fast jag menar att det är ett hån mot seriöst miljöarbete! Falsk minst sagt.

Givetvis finns det ingen som helst redovisning av hur de menar att målet har uppnåtts.

Kejsarens nya kläder! Vi krävde att fullmäktige skulle bestämma att kommunstyrelsen inte anses ha klarat sitt miljömål.

Efter votering. Tre för, Karin och jag, mp, samt en till. Tack Marie Mill för rimlig eftertanke, Och två avstår förlorade vi omröstningen då 35 var nöjda med denna måluppfyllelse.

Ja, suck kanske det blir ett val till höst

László

ps. det här stod inte i tidningen. ds.

tisdag 6 maj 2014

Låt de små barnen få ro när de äter

På daghemmet Propellern i Färila är det trångt och arbetsmiljön för personalen är dålig. Därför ska Propellern byggas om. Men ack så dumt de har tänkt, politikerna som föreslår hur det ska se ut. 

Det kommer att bli en enda matsal för sextio barn! 

Ja, om inte de andra partierna tänker om i Kommunstyrelsen som har bollen.
Folk verkar inse att det inte är rimligt att ha alla i matsalen samtidigt. Så avdelningarna ska turas om. Små barns matrytm är mycket viktig både ur social- och hälsosynpunkt. Det skulle bli väldigt dumt om de tvingades äta på tider som fastställs för att få ihop ett rimlig turordning och inte med hänsyn till barnens bästa!


För mig, som mp-s representant i nämnden, är barnens hälsa och trivsel i centrum och föreslog därför att det skulle finnas en matsal för varje avdelning.

Hör av er till de politiker kommunstyrelsen ni har förtroende för så att planerna ändras!
Våra representanter är Ingalill Fahlström (ordinarie) och Karin Jansson (ersättare).

torsdag 1 maj 2014

Pedagogisk omsorg (= dagmammaverksamhet) blir stympad?

Ljusdalsposten har rapporterat att utbildningsnämndens arbetsutskott vill behålla pedagogiska omsorg i kommunen. Tyvärr verkar bilden vara rätt mycket tråkigare än så. Det de SRD och M föreslår är att endast sådan verksamhet får finnas kvar där "dagföräldern" verkar i sitt hem. Inga varianter där de samarbetar i en gemensam lokal, en eller några dagar i veckan!

MP är för mångfald och vill inte ta bort den möjligheten som av många upplevs som positiv!

Pröva varje verksamhet för sig och säg inte nej till vissa i blindo!

László, ledamot i Utbildningsnämnden och dess arbetsutskott