torsdag 1 maj 2014

Pedagogisk omsorg (= dagmammaverksamhet) blir stympad?

Ljusdalsposten har rapporterat att utbildningsnämndens arbetsutskott vill behålla pedagogiska omsorg i kommunen. Tyvärr verkar bilden vara rätt mycket tråkigare än så. Det de SRD och M föreslår är att endast sådan verksamhet får finnas kvar där "dagföräldern" verkar i sitt hem. Inga varianter där de samarbetar i en gemensam lokal, en eller några dagar i veckan!

MP är för mångfald och vill inte ta bort den möjligheten som av många upplevs som positiv!

Pröva varje verksamhet för sig och säg inte nej till vissa i blindo!

László, ledamot i Utbildningsnämnden och dess arbetsutskott


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar