tisdag 6 maj 2014

Låt de små barnen få ro när de äter

På daghemmet Propellern i Färila är det trångt och arbetsmiljön för personalen är dålig. Därför ska Propellern byggas om. Men ack så dumt de har tänkt, politikerna som föreslår hur det ska se ut. 

Det kommer att bli en enda matsal för sextio barn! 

Ja, om inte de andra partierna tänker om i Kommunstyrelsen som har bollen.
Folk verkar inse att det inte är rimligt att ha alla i matsalen samtidigt. Så avdelningarna ska turas om. Små barns matrytm är mycket viktig både ur social- och hälsosynpunkt. Det skulle bli väldigt dumt om de tvingades äta på tider som fastställs för att få ihop ett rimlig turordning och inte med hänsyn till barnens bästa!


För mig, som mp-s representant i nämnden, är barnens hälsa och trivsel i centrum och föreslog därför att det skulle finnas en matsal för varje avdelning.

Hör av er till de politiker kommunstyrelsen ni har förtroende för så att planerna ändras!
Våra representanter är Ingalill Fahlström (ordinarie) och Karin Jansson (ersättare).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar