söndag 20 september 2015

Gustav Fridolin och budgetarbete

I veckan har vi haft besök av Gustav Fridolin och han pratade dels om miljön och de utmaningar vi har framför oss, sen fick han frågor utav de som var samlade här på solhuset i Ljusdal. Det kom mycket skolfrågor men även många frågor som handlade om energi, säkra länder och transportörtsansvaret.

Till veckan så är det sista veckan innan alla nämnder ska ha sin budget på ram inför 2016, så för mig som sitter i utbildningsnämnden (UN) så kommer veckan att bestå att gå igenom V-Aliansens budgetförslag till minsta bokstav. Eftersom de la ett förslag till besparingar på bordet (alltså oppositionen fick se dem på sittande möte) och nästan helt utan konsekvensanalys (en av elva hade en konsekvensanalys). Här ställer vi (MP) oss kritiska till tio av elva punkter, i stort sätt för att förslaget inte är genomarbetat med siffror eller redovisade konsekvenser. 


tisdag 23 juni 2015

Ställ er i ledet! Nej TACK!

Hur det än är så har vi alltid varit ett parti som står för allas möjlighet att få synas få vara vem man vill, det är friheten som är en av de pelare som miljöpartiet stabilt står på.

igår fick jag uppmaningen att ställa mig i ledet och rösta med de övriga, för vi var de enda som gick mot det liggande förslaget att godkänna den budget som låg.

Varför ville inte jag ställa sig i ledet?

De nämnderna som står för närmare 90 % av kommunens totala budget, ligger i prognos minus på ca 35 miljoner kr (risken finns att den siffran kommer växa). 

Här vill andra inte lägga pengar på nämnderna, utan lägga in pengarna under kommunstyrelsen i en utvecklings resurs. Desa pengar ska gå till investeringar utan att behöva ta den krångliga vägen genom kommunfullmäktige (och få ögonen på sig). I och med detta sitter kommunstyrelsen på över 17 miljoner!


Jag står hellre ensam än att ställa mig i ledet för att se på när de anställda får kämpa i uppförsbackar med handbromsen i! 

/Kristoffer

tisdag 17 mars 2015

Torka..

Ja det har varit tyst här och det var är på tok för längesen vi "tog tag i pennan" och skrev ned några rader...

Vi har nu börjat landa på de nya stolarna, vi är representerade på ett antal nya stolar i kommunen och det ska ge oss en större möjlighet att påverka kommunalpolitik!

Bland annat har vi nu en vice post i omsorgsnämnden, László Gönczi, och vi i Ljusdal kan även skryta med ett regionråd, ordförande i hållbarhetsnämnden Karin Jansson.

Det var familjen i Kilbo det, vad fick vi andra då? Jodå vi sitter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, kommunstyrelsens samhällsutskott, utbildningsnämnden och dess arbetsutskott, överförmyndarnämnden, Ljusdalshems styrelse,  myndighetsnämnden, Ljusdals energi och valnämnden.

Vi har en ny styrelse också, i den sitter László Gönczi (sammankallande), Ingalill Fahlström, Manne Wallström, Matilda Almeflo och Kristoffer Hansson som ordinarie och David Wahlund som ersättare.
Vi tackar därmed av Karin Jansson, Sune Frost och Eddie Börjesson.

Med torka menar jag, att vi får hoppas att vattnet torkar upp på älvallen så att inte kommunen måste fortsätta "pumpa in" miljoner i luftslott..nej jag menar fotbollstältet!

/Kristoffer